תאונת דרכים: נפגעתם?

המדריך המקיף לקבלת פיצוי 2023

אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצוי עבור נזק שנגרם לו בלי קשר לשאלת אשמתו ואחריותו לתאונה. כיצד מתנהלת תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ואיך אפשר למקסם את סכום הפיצויים שיקבל הנפגע?

מאת: משרד עורכי דין דקר, פקס, לוי, רוזנברג'

אם הייתם מעורבים בתאונת דרכים כנהג של רכב מנועי, כהולך רגל או כנוסע ברכב ובעקבות התאונה נגרם לכם נזק גופני או נפשי, אתם זכאים לקבל פיצויים מחברת הביטוח שביטחה את השימוש ברכב בביטוח חובה. במקרה של מוות כתוצאה מתאונת דרכים, עזבון הנפטר או התלויים בו יוכלו "להיכנס לנעליו" ולקבל את הפיצויים. במקרים חריגים דוגמת תאונה מכוונת, שימוש ברכב לביצוע עבירה, שימוש ברכב ללא ביטוח חובה תקף או רישיון נהיגה תקף, תישלל זכותו של הנפגע לקבל פיצויים מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן: "חוק הפלת"ד") אולם הוא עשוי להיות זכאי לפיצוי [לעתים גבוה יותר] מכוח פקודת הנזיקין.

האם היית מעורב בתאונת דרכים ונגרמו לך נזקי גוף מהתאונה?

מהו החידוש המרכזי בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

חוק הפלת"ד יוצר נוהג / נוהל של אחריות מוחלטת. על כן, במקרה של תאונת דרכים חברת הביטוח תהיה מחויבת לפצות אדם שנפגע ללא כל קשר לשאלת אשמתו או אחריותו לקרות התאונה. המטרה העיקרית של חוק הפלת"ד היא לאפשר לכל נפגע בתאונת דרכים לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה ולהימנע מדיונים משפטיים ממושכים בסוגיית האחריות.

בחוק הפלת"ד נקבע שתאונת דרכים היא אירוע שבו נגרם לאדם נזק גוף בעקבות שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה. שימוש ברכב מנועי כולל בין היתר כניסה ויציאה מרכב, נסיעה ברכב, חנייה של רכב, גרירה, דחיפה ועוד. כדי לקבל פיצויים מחברת הביטוח, במסגרת התביעה הנפגע יצטרך להוכיח שהיה מעורב בתאונה שמתאימה להגדרת "תאונת דרכים" בחוק. נוסף על כך, הנפגע יצטרך להוכיח שנגרם לו נזק בעקבות התאונה. יובהר כי הזכאות לפיצוי מחברת הביטוח מותנית בכך שלנהג הרכב היה רישיון נהיגה תקף שמתאים לסוג הרכב שהיה מעורב בתאונה ובתעודת ביטוח חובה תקפה שכיסתה את השימוש ברכב.

חברת הביטוח נושאת באחריות לפצות את הנפגע בתאונה על נזקיו

אם בית המשפט קבע שבעת התאונה הנפגע נסע ברכב מנועי למטרת תחבורה, המבטחת שביטחה את נהג הרכב בביטוח חובה תישא באחריות לפצות את הנפגע. אם הנפגע היה הולך רגל או רכב על אופניים/ אופניים חשמליים/ קורקינט חשמלי, הוא יהיה זכאי לקבל פיצויים מהמבטחת שביטחה את נהג הרכב המעורב בתאונה כאמור.

אם לנפגע בתאונת פגע וברח אין אפשרות לדעת מי הנהג שפגע בו, הוא יוכל להגיש תביעת פיצויים נגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהוקמה מכוח חוק הפלת"ד אשר נועדה לפצות נפגעים על נזק שנגרם להם כאשר זהות הנהג הפוגע אינה ידועה או כאשר אין לנהג ביטוח חובה בתוקף.

הוכחת נזק באמצעות מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט

לאחר שבית המשפט קבע שהאירוע מתאים להגדרת תאונת דרכים בחוק, לרוב עדיין תהיה מחלוקת בין חברת הביטוח לבין הנפגע בסוגיית הנזק. המחלוקת בסוגיית הנזק נובעת מכך שסכום הפיצוי הסופי שיקבל אדם שנפגע בתאונת דרכים יהיה גבוה יותר ככל שהנזק שנגרם לו בעקבות התאונה הוא חמור יותר.

לצורך הוכחת הנזק הנפגע יצטרך לצרף לתביעתו בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הרלבנטי, תצהיר, כתב ויתור על סודיות רפואית ותיעוד רפואי רלבנטי. כדי לקבוע אם יש מקום למנות מומחה רפואי, בית המשפט ייבחן את התיעוד הרפואי של הנפגע ויחליט אם המסמכים מהווים ראשית ראייה לקיומה של נכות.

אם בית המשפט אישר מינוי של מומחה רפואי, הוא יחליט מי מהצדדים יישא בעלות חוות הדעת. הניסיון מלמד כי במצב שבו התיעוד הרפואי הוא דל ובית המשפט מתקשה למצוא בו ראשית ראייה לנכות, הוא יחייב את הנפגע לשלם למומחה הרפואי עבור חוות דעתו.

המומחה הרפואי שמונה על ידי בית המשפט ייבחן את התיעוד הרפואי הרלבנטי אשר לרוב כולל תוצאות בדיקות שנערכו לנפגע וסיכום של עברו הרפואי, יבצע לו בדיקה קלינית ויחווה את דעתו בסוגיית הנכות הרפואית שנגרמה לו כתוצאה מהתאונה.

איך הנפגע יכול לסייע למקסם את סכום הפיצויים בתביעה מכוח חוק הפלת"ד?

01

לאחר התאונה מומלץ להתפנות לבית חולים, שם ייערכו לנפגע שלל בדיקות כדי לגלות את הפגיעות והחבלות שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה. כבר בשלב הבירור הרפואי הראשוני חשוב שהנפגע או מלוויו יוודאו שהתיעוד הרפואי מחדר המיון ו/או סיכום האשפוז יכללו תיאור של נסיבות התאונה ופירוט מדויק של החבלות והאיברים שנפגעו בתאונה.

02

לצורך המחשת הנזק שנגרם לנפגע כתוצאה מהתאונה, לאחר התאונה כדאי לצלם את החבלות הגופניות ואת נזק הרכוש שנגרם לרכב המעורב בתאונה. נוסף על כך רצוי לפרט בכתב את נסיבות התאונה ואת הפרטים האישיים של כל המעורבים כולל מספרי רכב, פרטי עדים, רישום שעת האירוע ומיקומו וכל פרט נוסף שנראה רלבנטי.

03

לאחר התאונה חשוב לדווח למשטרה על האירוע ולמסור את מלוא הפרטים הרלבנטיים. בהמשך יש לבקש מהמשטרה אישור שיכלול מידע על המעורבים בתאונה ועל מיקומה. אישור המשטרה יוכל לשמש את הנפגע בהמשך לצורך הוכחת נסיבות התאונה.

04

אחרי השחרור מבית החולים, מומלץ להמשיך לטפל בבעיות הרפואיות שנגרמו לנפגע כתוצאה מהתאונה במסגרת קופת חולים, ליידע את הרופא המטפל על המעורבות בתאונת דרכים ולבקש הפניות למומחים רפואיים בהתאם לצורך. קבלת טיפול רפואי רצוף לאחר התאונה ומילוי אחר הנחיות הרופאים יסייעו לנפגע להוכיח שמילא את חובתו להקטין את נזקיו.

05

כדי לקבל פיצוי עבור הוצאות שהנפגע הוציא לאחר התאונה ובעקבותיה, מומלץ לשמור על קבלות עבור ביקורים אצל רופאים מומחים, טיפולי פיזיותרפיה, טיפולי רפואה משלימה, הוצאות נסיעה, מכשור רפואי, טיפול תרופתי ועוד.

מדוע לבחור בעורך דין מקצועי ומנוסה לאחר מעורבות בתאונת דרכים?

כדי להימנע מתשלום פיצויים, חלק מהמבטחות נוהגות לשלוח חוקרים פרטיים למקומות העבודה או לבתיהם של מבוטחים שנפגעו בתאונות דרכים כדי להציגם באור שלילי בפני בית המשפט. על כן, לאחר התאונה מומלץ להימנע מניהול שיחות עם גורמים בלתי מוכרים שעלולים להכשיל את הנפגע בהליך המשפטי נגד המבטחת, ולהפנותם לעורך הדין המייצג.

לאחר פגיעה בתאונת דרכים מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי, מיומן ומנוסה בייצוג נפגעי תאונות דרכים. עורך הדין ינחה את הנפגע לפי הצורך, יגבש עבורו אסטרטגיית פעולה משפטית מיטבית, יכין את כתב התביעה, את הבקשה למינוי מומחה רפואי/ מומחים רפואיים ואת יתר המסמכים המשפטיים הדרושים. בהמשך, עורך הדין ייצג את הנפגע בדיונים המשפטיים ויפעל בהתאם לצורך למען מיצוי זכויותיו ומקסום סכום הפיצויים.

משרד עורכי דין דקר, פקס, לוי, רוזנברג עוסק בדיני נזיקין ובייצוג נפגעי תאונות דרכים בתביעות מכוח חוק הפלת"ד. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפניה ישירה למשרד עורכי דין דקר, פקס, לוי, רוזנברג – 053-6243392

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם