שורשים גרמניים?

בדוק את זכאותך לדרכון גרמני ללא עלות

נרדפי המשטר הנאצי וצאצאיהם יוכלו מעתה לקבל את האזרחות הגרמנית בדרך קלה יותר מבעבר. זאת בעקבות חקיקה שלקחה חלק בחודש יוני השנה ומרחיבה משמעותית את מעגל הזכאים ומקלה את התנאים עבורם

בשנתיים האחרונות גרמניה הולכת בצעדי שכנתה אוסטריה ומרחיבה את תנאי ההתאזרחות עבור נרדפים של המשטר הנאצי ועבור צאצאיהם. מדובר באנשים שאיבדו בלית ברירה את אזרחותם הגרמנית במהלך שנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, לאחר שסבלו ממדיניות גזענית שהושפעה מחוקי גזע (חוקי נירנברג) שתכליתם הייתה לפלוט את יהודי המדינה מתוכה.

מי ייחשב צאצא לצורך קבלת אזרחות גרמנית?

לעניין הזכאות לאזרחות הגרמנית, צאצא ייחשב כבן לאחד ההורים, אחד הסבים או אפילו סבא רבא/סבתא רבתא. יובהר כי את האזרחות ניתן לקבל אם המבקשת או המבקש הם צאצאים של אזרח או אזרחית גרמניה שאזרחותם נשללה מהם בין השנים 1933 ועד לשנת 1945. חשוב לציין כי בניגוד לחוק האוסטרי, צאצאים שעונים על התנאים כאמור לא יצטרכו להראות כי מקום מגוריהם העיקרי בגרמניה או להוכיח שבני משפחתם עזבו את המדינה בטווח שנים מסוים.

מספר היהודים שעזבו את גרמניה במהלך שנות ה-30 בעקבות החוקים הגזעניים והמפלים הוא עצום ועולה על 300 אלף איש, וזאת מתוך אוכלוסייה יהודית גרמנית שמנתה כ-530 אלף נפש וחייתה במדינה בשנת 1933 – ערב עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון. נתונים אלו מהווים אינדיקציה מובהקת למספר הזכאים הרב לאזרחות גרמנית שחיים ברחבי העולם כיום. מדובר ביותר משני מיליון זכאים מסביב לעולם, אשר רובם מתגוררים בארצות הברית, צרפת, בריטניה, קנדה, דרום-אמריקה וישראל.

הגדלת היקף הזכאים לאזרחות גרמנית באמצעות הפחתת ההגבלות שחלו בעבר

החלת החוק החדש תחת בית הדין הפדראלי הגרמני הגדילה בפועל את היקף הזכאים באמצעות הפחתת ההגבלות שחלו עליהם בעבר. לדוגמא, מעתה מועמדים לא ידרשו לוותר על אזרחות נוספת שברשותם, כגון אזרחות ישראלית, פורטוגלית או אמריקאית כדי לרכוש את האזרחות הגרמנית. יתרה מזאת, גם שירות בצבא קבע לא יכשיל אדם שעומד ביתר תנאי הזכאות, כמו גם עבודה בשירות המדינה.

עם זאת, השינוי המשמעותי ביותר ככל הנראה הוא ביטול האפליה המגדרית שהייתה קיימת במשך השנים ומנעה מצאצאים רבים לקבל אזרחות גרמנית. זאת משום שהיו צאצאים לנשים שאיבדו את אזרחותן במהלך השנים שהרייך השלישי היה בשלטון. כיום הבדל מגדרי זה אינו תקף עוד. הדברים נכונים גם אם בעלת האזרחות המקורית איבדה את אזרחותה בעקבות נישואיה לזר.

בדוק את זכאותך לדרכון גרמני ללא עלות

מי הם הזכאים לפי החוק הגרמני?

ההוראות החדשות חלות על נרדפי המשטר הנאצי אשר אזרחותם נשללה מהם בין ה- 30.1.1933 ועד ל- 8.5.1945 – זה על רקע פוליטי, גזעי או דתי. יחד עם זאת, בשונה מ"חוק השבות" האוסטרי אשר מכיר בפליטי מלחמה ו/או תושבים שנותרו בשטח אוסטריה עד לשנת 1955 – החוק הגרמני דווקא מצמצם את הזכאות עד לתאריך שבו ניצחו בעלות הברית באירופה.

יחד עם קורבנות הרדיפה הנאצית, מכיר המחוקק הגרמני גם בילדים, נכדים, נינים ולעיתים אף חימֵשים של הנרדף אשר בהתאם זכאים להגיש בקשה ולמלא טפסים לפי הוראות החוק. כך גם אם בעל האזרחות המקורית כבר אינו בין החיים. זאת מכיוון שלפי הדין הגרמני, האזרחות מועברת בירושה בהתאם ל"דין-הדם".

תיקון נוסף שנחקק לא מכבר (אוגוסט 2021) קובע כי הזכאות תחול גם על אדם ששהה שהיית קבע בגרמניה טרם שנת 1933, אך בשל חוקי הגזע נמנע ממנו להתאזרח באופן חוקי במדינה. זאת גם במקרה והגיש בקשה לרשויות אך נדחה.

מידע כללי עבור זכאים

המתאזרחים החדשים לא ידרשו לוותר על האזרחות הנוכחית שברשותם כנאמר, גם במקרה ומחזיקים ביותר מאזרחות אחת. נוסף על כך, ניתן לדלג דור במטרה להגיש בקשה לקבלת האזרחות. כלומר, במצב שבו נכד מעוניין להצהיר ולהתאזרח, הוא יוכל לממש את זכויותיו מבלי שיצטרך קודם לאזרח את אחד מההורים או מהסבים.

באופן כללי, תהליך קבלת האזרחות עבור נרדפי המשטר הנאצי שונה במהותו בהשוואה להליך שיעברו מועמדים המתבקשים לעבור תהליך התאזרחות רגיל בגרמניה. הדרישות למעשה פוחתות למינימום בקרב אלו שיכולים לבסס קשר לגרמניה הנאצית.

ההקלה בדרישות מתבטאת במספר אופנים שונים. להלן יוצגו מספר דוגמאות בולטות של דרישות מינימליות עבור צאצאים של יהודים שנאלצו לברוח מגרמניה עקב הרעת תנאים שחלה בשנות ה-30, או שנשללה מהם אזרחותם בשנת 1941:

01

לא קיימת דרישה למגורים במשך מספר שנים כדי לקבל את האזרחות.

02

2. לא יחול על מועמדים תנאי של הצגת יכולת כלכלית כדי שיוכרו באופן רשמי כאזרחים גרמניים.

03

לא יידרשו לעבור מבחנים רשמיים אשר עליהם אמורים המועמדים להיבחן.

04

הדרישה לראיון שכולל הפגנת ידע בסיס בשפה הגרמנית וידע על גרמניה התבטלה משום שפסיקת בית המשפט החוקתי בגרמניה הכניסה את הזכאים שהם צאצאים לאישה שאיבדה את אזרחותה הגרמנית כאמור, תחת חוק היסוד המקורי שמזכה צאצאים ליהודים גרמנים באזרחות ואינו מחייב מעבר של ראיון.

כמה זמן נמשך תהליך קבלת האזרחות הגרמנית?

משך הזמן הממוצע להליך קבלת האזרחות הגרמנית נע לרוב בין שנה לשנתיים. הדבר תלוי באיכות המסמכים כמו גם בהחלטות פנימיות שמתקבלות אצל הרשויות הגרמניות – זאת במהלך בחינת בקשתו של המועמד. יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם התהליך יכול להתארך ולהימשך שלוש שנים.

חשוב לציין כי חלק לא מועט מהתהליך הוא למעשה המתנה לתור בשגרירות עבור הריאיון שיצטרך מבקש/ת האזרחות לעבור. מקור ההמתנה הממושכת הוא בנגיף הקורונה שגרם להימשכות של ההליכים מעבר לרגיל ולאי סדרים, אשר בעקבותיהם נוצר גם עומס. אולם, בעקבות השיפור שחל בנסיבות בישראל, נראה שהמצב חוזר לקדמותו בחודשים האחרונים.

עלות התהליך והמסמכים?

עלות המסמכים לא נחשבת גבוהה, מה גם שלא נדרשת אגרה עבור פתיחת הליך. מכיוון שרוב התעודות הן דו לשוניות אין צורך בתרגומן. מסמכים שיש צורך לתרגם עבור הרשויות המוסמכות בגרמניה כוללים תעודת נישואין / תמצית רישום.

כפי שנאמר, מבחינת גרמניה אין צורך באגרות – כלומר, ההליך הוא בחינם ותעודת ההתאזרחות שמונפקת לזכאים בסיום התהליך מוענקת להם ללא כל עלות. זאת שלא כמו הרשויות באוסטריה שמנפיקות תעודת אזרחות בעלת תוקף מוגבל אשר אותה יש להמיר או לחדש לתעודת אזרחות קבועה תמורת תשלום.

מה הם המסמכים הנדרשים לצורך קבלת האזרחות?

בשלב הראשון תידרשו להגיש מסמכים אשר מעידים על קיומם של שורשים גרמניים במשפחתכם. כמו כן, יש להוכיח כי אבותיכם/אמותיכם נאלצו לעזוב את גרמניה בין השנים 1933-1945. בהמשך, תצטרכו למלא שאלון שלאחריו תזומנו לשגרירות גרמניה לצורך המשך התהליך. מפאת חשיבותו, את השאלון מומלץ למלא בסיוע של עורך-דין מנוסה בלבד, וזאת במטרה להימנע מטעויות שעלולות להכשיל את מועמדותכם.

להלן רשימת המטלות והמסמכים הנדרשים:

01

יש לשלוח טופס בקשה בשפה הגרמנית לשגרירות בארצו של המבקש. כדי להגיש בקשה יש לצרף מסמכים רשמיים של הנרדף, אשר מעידים כי היה לו בעבר קשר אזרחי לגרמניה. הכוונה היא למסמכים דוגמת תעודת-לידה, תעודת נישואין, דיפלומה, תעודת גולה וכד'. על בסיס מסמכים אלו תוגש הבקשה לקבלת האזרחות.

02

אם אין ברשותכם שום מסמך של בעל האזרחות המקורי - בגלל שנאלץ לעזוב את גרמניה בכפייה או שבדרך הטבע לא שרד עד היום אף מסמך - במקרה כזה נוכל לאתר אותם בארכיונים הגרמניים בעזרת עורכי דין שעובדים במשרדנו ונמצאים בגרמניה.

03

קיימות מספר תעודות ציבוריות אשר יש להגיש לאחר שתורגמו וקיבלו חותמת אפוסטיל.

04

לאחר איסוף כלל המסמכים ובניית בקשה מסודרת ומקצועית, אנו שולחים אותה לשגרירות גרמניה בישראל. חשוב לציין כי הדרישה לראיון בשגרירות גרמניה בוטלה על רקע פסיקת ביהמ"ש החוקתי בגרמניה שהכניסה את הזכאים תחת חוק היסוד המקורי שמזכה צאצאים ליהודים גרמנים באזרחות ואינו מתנה את מתן האזרחות במעבר מוצלח של ראיון בשגרירות.

05

אחרי הגשת הבקשה לשגרירות גרמניה בישראל, יישלחו המסמכים לגרמניה לצורך בדיקתם. עם סיום בחינת המסמכים יקבל המבקש הודעה כי בקשת ההתאזרחות שהגיש אושרה על ידי הרשויות הגרמניות, והוא יזומן בשנית לשגרירות כדי לאסוף את תעודת ההתאזרחות. חשוב לציין כי במעמד זה יוכל המבקש להזמין גם דרכון גרמני.

קבלת סיוע באיתור המסמכים הנחוצים לצורך קבלת אזרחות גרמנית

לפי הצורך, הצוות המשפטי המיומן במשרד עו"ד כהן דקר פקס ברוש יסייע לזכאים לאזרחות גרמנית לאתר את המסמכים הנחוצים לצורך קבלת האזרחות, באמצעות פנייה לארכיונים גרמניים והסתייעות בחוקרי שורשים מומחים. ליווי משפטי בהליך ימקסם את סיכויי המבקש/ת לקבל את האזרחות ולהימנע מסיבוכים ועיכובים מיותרים.

הכתבה נכתבה בסיוע מר יהונתן גבריאלוב.

משרד עורכי דין דקר, פקס, לוי, עוסק בתחום ההגירה לאירופה, לארה"ב ולישראל ובתחום המשפט האזרחי והמסחרי. 

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם